Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä 

Nina Heikkilä (2971405-8)
Saarnitie 2
30420 Forssa

Yhteyshenkilö

Nina Heikkilä
ninadashop@gmail.com

Rekisterin nimi 

Nina Heikkilä, asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käytetään ainoastaan yrityksen ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon, tilausten toimittamiseen asiakkaalle ja asiakkaan tilausten seurantaan. Tilausten seuranta pitää sisällään mahdollisen kadonneen lähetyksen selvittämisen.

Rekisterin tietosisältö 

Tilauksen tehdessään asiakas antaa seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, asiakkaan mahdollinen yritys ja sen y-tunnus, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, ip-osoite, tilaukseen mahdollisesti liittyvät lisätiedot ja tilatut tuotteet. 

Tietoihin lisätään tarvittaessa tilauksen toimittamiseen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi lähetyksen seurantatiedot. Rekisteriin tallennetaan myös asiakkaan vapaaehtoinen lupa lähettää markkinointiviestintää.

Tietolähteet 

Asiakas antaa tilauksen tehdessään tilauksen toimittamiseen tarvittavat tiedot tai hän on rekisteröitynyt verkkokaupan asiakkaaksi. 

Lisäksi asiakas voi ottaa haluamassaan asiassa henkilökohtaisesti yhteyttä verkkokaupan yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse, tekstiviestitse tai yrityksen Facebook-sivujen kautta yksityisviestillä. 

Tietojen luovutus

Asiakkaan tietoja käsittelevät yrityksessä ainoastaan yrityksen sisäiset henkilöt, joille on erikseen annettu lupa tietojen käsittelyyn. Lisäksi yrityksen kirjanpitäjällä on mahdollisuus nähdä asiakkaan verkkokaupan kautta tai laskutusta varten antamia tietoja siltä osin, kun niitä tarvitaan kirjanpitoa varten.

Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.

Tietoja voidaan säilyttää EU-/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla.

Asiakkaan antamia tietoja ei luovuteta muihin tarkoituksiin.

Rekisterin suojaus

Sähköinen aineisto

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä tietoineen on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Asiakastietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Lisäksi yrityksen käytössä olevat laitteet on suojattu salasanoilla tai vastaavilla suojauksilla. Verkkokaupassa, pilvipalvelimella ja sähköpostissa SSL-salaus suojaa liikenteen sivuston palvelimen ja kävijän selaimen välillä.

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysinen aineisto pidetään mahdollisimman vähäisenä ja säilytetään yrityksen toimitiloissa siten, ettei ulkopuolisella ole pääsyä aineistoon. Aineisto hävitetään sähköisellä silppurilla.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Yhteystiedot löytyvät selosteen alusta.

Rekisterissä olevalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tämä tapahtuu rekisterin yhteyshenkilölle lähetettävällä kirjallisella korjauspyynnöllä. Pyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista tai lain velvoittamaa. Asiakkaan kanssa käyty kirjeenvaihto säilytetään korkeintaan 24 kk. Kirjanpitoon tarvittava materiaali täytyy säilyttää kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterissä olevat tiedot voidaan hävittää käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

Tietoturvarikkomukset

Yritys on sitoutunut noudattamaan tietosuojaa ja tietoturvaa huolellisesti. Täyttä turvallisuutta ei kuitenkaan voida taata. Mikäli yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, siitä ilmoitetaan asianosaisille käyttäjille viipymättä, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Ajantasainen tietosuojaseloste on aina nähtävillä tällä sivustolla. 

Lisätiedot

Tarvittaessa yksityiskohtaisemmat tiedot saa rekisterinpitäjältä alussa mainituilla yhteystiedoilla.

Tietosuojaselosteen linkit vievät kolmansien osapuolien tietosuojaselosteisiin.

Tietosuojavaltuteetun toimiston sivut löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi.